Därför är ökad mångfald affärskritiskt för mediabranschen

Foto: NTM I stort sett alla människor tar del av nyheter i någon form. Innehåll och tolkningar om vad som händer i vår omvärld som får oss att känna glädje, oro, ilska, likgiltighet eller förväntan. Vilka berättelser och människor som lyfts fram, är avgörande för hur...

NTM:s VD uttalar sig om lokal reklameffekt

Lina Hedenström, VD på lokalmediekoncernen NTM, är en av landets mest inflytelserika mediechefer. Som enda kvinna bland de svenska nyhetskoncerncheferna har hon också utmärkt sig i debatten. Under våren 2021 gick hon bland annat ut och sa att NTM ska ha Sveriges mest...