Satsa på räckvidd, rätt kontexter och rätt innehåll

Satsa på räckvidd, rätt kontexter och rätt innehåll

Nyheten om att Google fasar ut cookies från en av världens mest använda webbläsare Chrome har fått många annonsörer att fasa. Cookies har varit viktiga för att tekniskt kunna följa användare över olika plattformar och för att kunna styra annonser mot specifika...