Rapporter

Vi älskar insikter och varje år genomför vi 3-5 större studier tillsammans med marknadsledande aktörer. Nu är det lättare än någonsin att ta del av våra omtalade rapporter. 

Rättvisaren

Från och med 2019 ges Rättvisaren ut av Mediekompaniet. Målsättningen är att göra den svenska mediebilden mer jämställd och inkluderande, från nyheter till reklam. 

comment: reports here. When it’s set up as an entity I’m assuming we can use the existing portfolio-template to display these (see products display for reference).

Key findings Rättvisaren 2022

1.

”Statsministereffekten”

Statsminister Magdalena Andersson har haft en central roll i media. Är det kvinnorna som kommer ta över politiken?

2.

Representationen är övervägande vit

I lokalmedia nära uteslutande vit och i riksmedia återfinns icke-vit representation. Men hur ser representationen ut i riksmedia? Och finns det skillnader mellan nationell och lokal nyhetsrapportering?

3.

Åldersgrupper, kroppsvariationer och synliga funktionshinder

Vilken åldersgrupp är representerad i bild? Inkluderas det olika kroppsvariationer i politiken? Är synliga funktionshinder förekommande?