Stockholm

08-545 199 00
Drottninggatan 25, 2 tr
105 31 Stockholm

Göteborg

031-60 66 50
Norra Hamngatan 18
411 06 Göteborg

Bokning

08-545 199 90
bokning.print@mediekompaniet.com

AdOps

08-545 199 90
adops@mediekompaniet.com

Teamet på Mediekompaniet

BRAND COMMUNICATION

Lita Nazar

Marketing & Communications Director
mobil: 070-559 45 23 lita.nazar@mediekompaniet.com

SÄLJ STOCKHOLM

Adam Järnerfalk

Försäljningschef Strategisk Försäljning
Tel: 08-54 51 99 56 Mobil: 073-125 07 56 adam.jarnerfalk@mediekompaniet.com