Hur ser makten egentligen ut?

May 30, 2022

I årets Rättvisaren har vi undersökt hur politiskt ledarskap skildras i nyhetsmedier. Hur porträtteras våra folkvalda, vem får komma till tals och vad får de prata om? Det är högst aktuellt eftersom det är valår och nyhetsmedier är en viktig arena i kampen om väljarna. Läs om de viktigaste slutsatserna.

Rättvisaren är en rapportserie som varje år ges ut av Mediekompaniet, där fokus ligger på hur jämställdhet och inkludering får plats i svenska medier.

– Vi är övertygande om att medier som inkluderar fler grupper i samhället, i allt ifrån nyheter till reklam, också har större chans att attrahera fler läsare och annonsörer, förklarar Lita Nazar, Marknads- och Kommunikationschef på Mediekompaniet. Därför är det här ett viktigt arbete för oss på Mediekompaniet.

I år är temat “Bilden av politiskt ledarskap i media” och i rapporten har vi tittat närmare på hur just politisk makt skildras i text och bild. Genom både kvantitativa och kvalitativa studier undersöker vi hur svenska politiker porträtteras och hur bilden av politiker i medier stämmer ihop med hur det faktiskt ser ut i fördelningen vad avser ålder, kön, kropp- och funktionsvariationer. Hur ser fördelningen ut kring vem som får synas och höras och hur porträtteras politikerna? Något som känns extra aktuellt just i år när det är val till riksdag, regioner och kommuner. Hur politiker skildras i nyhetsmedier påverkar i hög grad väljarnas bild av politikerna.

– Det svenska samhället har en bred mångfald och där behöver den politiska representationen hänga med, berättar Lita. Nyhetsmedierna har en viktig roll i att just lyfta upp bredden, både bland väljarna och politikerna. Inte fastna i stereotypa bilder av hur politisk makt ska skildras. Vi hoppas att årets Rättvisare kan hjälpa både medier, politiker och väljare att tänka till kring vikten av representation samt hur man tar till sig nyheter och påverkas av bilder.

Här är några av rapportens intressanta slutsatser:

  • Representationen är övervägande vit. Framför allt i lokal media.
  • Den dominerande åldersgruppen representerad i bild är medelålders.
  • De unga männen saknas i partipolitiken.
  • Synliga funktionsvariationer är nästan helt frånvarande, återfinns i enstaka fall genom representation av käpp, rullator och rullstol.

Ta del av hela rapporten Rättvisaren 2022 för att djupdyka i all data och analys här.

Följ även Rättvisaren på Instagram och Facebook.

Relaterade artiklar