Gen Z jämförs med Baby Boomers i ny avslöjande rapport

May 18, 2021

Mindre än ett år efter förra årets succérapport släpper vi nu en uppföljningsstudie, Rättvisaren 2021, som fortsätter att titta på mediers roll i att skapa en inkluderande och rättvisande bild av samhället. Årets rapport vänder på perspektivet – hur uppfattar mottagaren information, från nyheter till reklam?

För tredje året i rad görs rapporten tillsammans med Kantar Sifo. Efter höstens stora genomslag med Rättvisaren 2020 funderade arbetsgruppen bakom rapporten på hur man kunde få med nya perspektiv i årets lansering.

–Vi har lagt stort fokus i förberedelserna på att få en helhetsbild av den svenska mediebilden. En viktig komponent i den skildringen är så klart mottagaren. Därför bestämde vi oss för att undersöka hur budskap tas emot, snarare än vad det är varumärken och medier sänder, berättar Ricki Rebecka Petrini, marknadschef på Mediekompaniet.

Rapporten utlovas ha stort värde för alla som jobbar med marknadsföring. Genom att dela in mottagaren i olika åldersgrupper, vill teamet bakom studien befästa några begrepp som inom marknadsföring redan används på olika håll.

5 generationer:

  • The Silent Generation  (1941–1946)
  • Baby Boomers     (1946–1965)
  • Generation X       (1965–1980)
  • Millennials          (1981–1995)
  • Gen Z                   (1996–2005)

Ricki Rebecka Petrini berättar om hur man resonerat kring att kategorisera olika generationer.

–Redan i dag använder vi till exempel samlingsnamnet Gen Z om den yngsta vuxengruppen i samhället. Precis som om de vore den första generationen som har vissa gemensamma attribut som härstammar från ålder. Så är det så klart inte. Även bland tidiga 40-talister finns samma fenomen, men att de sedan länge kallas ”The Silent Generation” tror jag inte många känner till.

Den tredje rapporten tittar alltså på hur mottagaren uppfattar olika typer av information i olika kontexter. Ålder är en faktor som studien omfattar men variabler som kön, bakgrund och avsändare inkluderas också för att förstå hur mottagaren påverkas av budskap.

Rättvisaren 2019 handlade om nyhetskontexten och undersökte i vilken grad svenska nyhetsmedier inkluderade eller exkluderade vissa grupper i samhället. Förra årets studie tittade istället på reklambilden för att via en semiotisk metodik klargöra vilka normer och nidbilder som kommersiella budskap förmedlar.

Rättvisaren 2021 släpps 1 juni. Här kan du ta del av Rättvisaren 2020.

Relaterade artiklar